Kirjailijat Kirjailijat

Kirjailijan tietoihin pääsee vasemman laidan aakkosotsikoista. Kirjailijan sivu löytyy hänen pääasiallisen tai eniten käytetyn nimen tai nimimerkin mukaan. Esimerkiksi Simo Puupposen tiedot ovat nimen Aapeli kohdalla. Kirjailijoita voi etsiä myös heidän nimimerkeillään tai sukunimillään oikealla olevan Hae-toiminnon avulla. Teosten saatavuus Kuopion kaupunginkirjastossa selviää Verkkokirjaston kautta http://kirjasto.kuopio.fi. Ymmärrettävistä syistä kirjaston kokoelmissa ei kuitenkaan ole kaikkia bibliografiassa mainittuja teoksia.

Savonia-palkinnon saajien luettelosta puuttuvat seuraavat, joita ei lueta pohjoissavolaisiin kirjailijoihin:
1996   Inka Nousiainen : Kiinalaiset kengät
2001   Aila Meriluoto : Mekko meni taululle
2004   Ilpo Tiihonen : Largo

Bibliografian kirjailijoiden valintaperusteet ovat vaihdelleet eri aikoina. Nykyisiksi perusteiksi ovat vakiintuneet seuraavat:
- Bibliografian kirjailijaksi katsotaan vähintään yhden itsenäisen kaunokirjallisen teoksen (myös omakustanne) julkaissut kirjoittaja, joka on asunut Pohjois-Savossa vähintään viisi vuotta.
- Kaunokirjallisia teoksiksi katsotaan myös mietelmät, fiktiiviseen muotoon kirjoitetut muistelmat, matkakertomukset, sotaromaanit ja erätarinat.

Ei sääntöä ilman poikkeusta: bibliografiassa on Kalle Väänäsen tiedot, vaikka hän on asunut Savossa yhtäjaksoisesti vain nelisen vuotta. Pöljällä vietetyt kesät, savolaiset aiheet sekä taitava murteen käyttö ovat saattaneet hänet pohjoissavolaisten kirjailijoiden joukkoon.

Kuopion kaupunginkirjasto pidättää itsellään oikeuden kirjailijoiden valitsemiseen ja valintaperusteiden tulkitsemiseen. Uusien kirjailijoiden tiedot hankitaan henkilökohtaisin kyselyin. Jos haluat kertoa uudesta kirjailijasta tai virheestä bibliografiassa lähetä postia allekirjoituksella ja yhteystiedolla varustettuna osoitteeseen: Maakuntaosasto, Kuopion kaupunginkirjasto, PL 157, 70101 Kuopio. Sähköisenä palautteena tulleita henkilötietomuutoksia ei käsitellä.

Bibliografian tietoja on koottu myös julkisista lähteistä kuten:
- Kuopion kaupunginkirjaston aineistorekisteri
- Kuopion kaupunginkirjaston maakuntakokoelma
- Kuoma-aluetietokanta
- Fennica-tietokanta
- Suomen kirjailijat -sarja
- Suomen kirjailijat -tietokanta
- kirjaluettelot
- antologiat
- sanoma- ja aikakauslehdet